Nieuwbouw voor Limburgse omroep L1
L1 is na de samenwerking tussen Omroep Limburg en TV8 (sinds juni 1999) fors gegroeid. Er werken ruim honderd mensen.
Het oude studio-complex aan de Bankastraat in Maastricht was veel te klein. Bovendien waren, door ruimtegebrek, verschillende afdelingen verspreid over twee vestigingen in Maastricht en Geleen.

Haalbaarheidsonderzoek naar overgang naar HD
De regionale omroep voor de regio Zuid Holland, Omroep West wilde uitgezocht hebben wat de invoer van HD betekent voor de investeringen in apparatuur en systemen, het eventuele hergebruik van de huidige middelen en de gevolgen voor de exploitatiekosten.

Het digitaal Zwitsers multimediale zakmes
De tendens naar snelle berichtgeving is onverminderd hoog. Nieuwssites zijn instant nieuwskanalen zonder deadline. De steeds groter wordende groep internetbezoekers raakt gewend om nieuws in een multimediale vorm te consumeren en zelf te bepalen wanneer die interesse bevredigd moet worden. Daar springt de Luci software op in.

Haalbaarheidstudie digitaal archiveren video-opnamen van de vergaderingen in de Tweede Kamer
Onderzoek, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, naar de mogelijkheid om alle beeldmateriaal van de vergaderingen in de drie grootste commissievergaderzalen en de plenaire zaal digitaal te archiveren en tevens voorstellen doen voor een nieuwe metadataworkflow.

Metadamodel voor de Nederlandse regionale omroepen
Karakterisering en classificatie van media en een overzichtelijk en goed doordacht metadatamodel is cruciaal om content te kunnen catalogiseren en automatisch te kunnen verspreiden. Lucas Vroemen ontwierp een branchegericht metadatamodel voor de regionale omroepen in Nederland.

Digitaliseren van de workflow
Omroep West gaat de totale workflow digitaliseren. Hoofdelementen van de nieuwe manier van werken zijn crossmediale productie en meer samenwerking tussen de verschillende redacties (sport, nieuws en varia). Content moet op zoveel mogelijk platforms beschikbaar komen, waarbij het nieuws van Omroep West de consument zo snel mogelijk, en in de juiste vorm moet bereiken.
MediaManage adviseert inzake het functioneel ontwerp en het Programma van Eisen.