Digitaal Parlementair Erfgoed

Opdrachtgever: 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Jaar: 
2008

Haalbaarheidstudie digitaal archiveren video-opnamen van de vergaderingen in de Tweede Kamer
Onderzoek, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, naar de mogelijkheid om alle beeldmateriaal van de vergaderingen in de drie grootste commissievergaderzalen en de plenaire zaal digitaal te archiveren en tevens voorstellen doen voor een nieuwe metadataworkflow.

In de Tweede Kamer zijn, in het kader van het project “Kamer Beter in Beeld” (KBB), camerasystemen geïnstalleerd in de plenaire zaal en de drie grootste commissievergaderzalen: de Thorbecke zaal, de Groen van Prinstererzaal en de Troelstrazaal.

Alle debatten in die vergaderruimtes worden met behulp van deze systemen als live video signaal aangeboden aan NOS, RTL Nederland en ROOS. De omroepen gebruiken de beelden vervolgens voor hun nieuws- en achtergrondenprogramma’s en archiveren enkel het door hun uitgezonden materiaal. De parlementaire audiovisuele content wordt dus niet, zoals dat wel het geval is met de papieren documenten, gearchiveerd en opgeslagen. Er is daarom enkel sprake van gedeeltelijke opbouw van (audiovisueel) digitaal parlementair erfgoed. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG) in Hilversum beheert al meer dan 700.000 uur aan radio, televisie, film en muziek in de kelders van het nieuwe gebouw op het Mediapark in Hilversum en is daarmee een van de grootste audiovisuele archieven van Europa. Het zou daarom een logische keuze zijn om het beheer van het digitale, multimediale, parlementaire erfgoed bij deze instelling onder te brengen.

Wat is dan de vraag?
De onderzoekvraag was dan ook: hoe kunnen de beelden uit de Tweede Kamer worden gearchiveerd bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid? Schets de (on)mogelijkheden met betrekking tot het archiveren, hergebruik en exploitatie van de gedigitaliseerde content.
Hoe kan dit gerealiseerd worden, uitgaande in eerste instantie van de debatten in de plenaire zaal, en wat betekent dat in technische zin, organisatorische zin en infrastructurele zin?
En hoe kan metadatering worden geregeld en welke kosten zijn globaal gemoeid bij het realiseren van de doelstelling?